Zawrócisz...?
Za 100 uderzeń serca,
jeśli to możliwe,
                   
zawróć !!!
darmowe liczniki